Järbo

SS1

SS4

Lite bilder på servicechefen Micke på hal is och Roine puttar kraftfullt